Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Khi người dùng truy cập và sử dụng website foresa-villa.vn có ​​nghĩa là người dùng đã đồng ý với các điều khoản bảo mật dưới đây. Vì vậy, trước khi chính thức sử dụng trang web, chúng tôi khuyên người dùng nên đọc kỹ Chính sách bảo mật dưới đây để chủ động hơn trong việc bảo mật thông tin của mình.

1/ Phạm vi thu thập thông tin người dùng từ website này:

Khi người dùng truy cập vào trang web foresa-villa.vn, cookie của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu, thông tin liên quan đến kết nối Internet của người dùng như:

  • Địa chỉ IP
  • Các hành động của người dùng trên website của Foresa Villa

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng khi bạn cho phép và đồng ý cung cấp một cách tự nguyện. Các thông tin này sẽ được thu thập khi bạn điền thông tin vào các biểu mẫu khảo sát hoặc phản hồi với chúng tôi. Các thông tin cá nhân của người dùng được thu thập có thể bao gồm: 

  • Tên người dùng
  • Địa chỉ email liên hệ của người dùng
  • Số điện thoại của người dùng
  • Nội dung liên hệ

2/ Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được vào mục đích gì?

Thông tin thu thập từ trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Là cơ sở để chúng tôi xem xét để cải thiện chất lượng website và trải nghiệm của người dùng.
  • Kịp thời giải quyết các sự cố mà người dùng gặp phải trong quá trình sử dụng website
  • Giúp người dùng tiếp cận với dịch vụ của chúng tôi một cách trực tiếp hơn

3/ Phạm vi sử dụng thông tin người dùng thu thập được từ website

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng trong nội bộ đội ngũ phát triển website foresa-villa.vn. 

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với bên thứ Ba là các cơ quan có thẩm quyền trong một số trường hợp.